Najnowsze wpisy


sie 27 2016 mój system
Komentarze: 0

Witam.

Umieszczone wpisy wkleiłem z Gol blog.blogx.pl na ktory to blok nikt nie zaglada od blisko dwóch miesięcy.

Czy teraz będzie to samo ?

Odezwijcie się. Dla zachęty podam, iż ten tydzień zamknołem zyskiem 14 100 zł. licząc łącznie wszystkie 6-ć rachunków.

Będę kontynłował jak będę miał dla kogo pisać.

KK

sie 27 2016 mój system
Komentarze: 0

 

Witam wszystkich wracając po wywczasach.
Minął dokładnie miesiąc od otwarcia 6-u rachunków demo na forexie, których wyniki obiecałem na bieżąco przedstawiać i komentować.
Oto aktualny stan tych rachunków:
Rachunek nr 34
Saldo rachunku – 18 356 zł.
Saldo operacyjne – 16 682 zł.
Z 44-ch otwartych pozycji rolowane pozostają 3-y z łącznym wynikiem minus 1 674 zł.
Zysk – 1 682 zł.
Rachunek nr 35
Saldo rachunku – 19 974 zł.
Saldo operacyjne – 18 857 zł.
Z 63-ch otwartych pozycji rolowane pozostają 3-y z łącznym wynikiem minus 1 117 zł.
Zysk – 3 857 zł.
Rachunek nr 36
Saldo rachunku – 19 440 zł.
Saldo operacyjne – 17 910 zł.
Z 39-u otwartych pozycji rolowane pozostają 3-y z łącznym wynikiem minus 1 490 zł.
Zysk – 2 910 zł.
Rachunek nr 37
Saldo rachunku – 17 714 zł.
Saldo operacyjne – 17 468 zł.
Z 39-u otwartych pozycji rolowana pozostaje jedna z wynikiem minus 232 zł.
Zysk – 2 468 zł.
Rachunek nr 38
Saldo rachunku – 17 261 zł.
Saldo operacyjne – 15 683 zł.
Z 58-u otwartych pozycji rolowane pozostają 2-e z łącznym wynikiem minus 1 577 zł.
Zysk – 683 zł.
Rachunek nr 39
Saldo rachunku – 12 401 zł.
Saldo operacyjne – 11 443 zł.
Z 35-u otwartych pozycji rolowane pozostają 2-e z łącznym wynikiem 970 zł.
Strata – 3 557 zł.
W ciągu tego miesiąca zarobiłem:
1 682 + 3 857 + 2 910 + 2 468 + 683 – 3 557 = 8 044 zł., co przeliczając na roczną skale daje 107 % zysku (zwrotu na kapitale)

 

Z pewności zapytacie co się stało, iż na rachunku nr 39 zanotowałem taką „obsuwę” na kapitale (- 3 557 zł.)
Odpowiedź jest owszem ciekawa ale przede wszystkim pouczająca i ostrzegająca.
Przed czym ostrzegająca ?
Przed praktyczną realizacją jednego z praw Merfiego – mówi ono –

„Jeżeli pozwolisz by coś poszło źle, to na pewno pójdzie źle.”

Forex to bezlitosny typ i to perfidnie bezlitosny. Nie masz prawa się pomylić poprzez np. cofnięcie (anulowanie) błędnie złożonego zlecenia, a jak już popełniłeś błąd, to licz się z tym, że zostanie on wyzyskany do ostatniej „kropli krwi”, tj do zamknięcia rachunku z utratą całego na nim zainwestowanego kapitału.
Co konkretnie się wydarzyło w tym przypadku ?
W poprzednim sprawozdaniu wspomniałem, że na rachunku nr 39 pierwsze zlecenia złożę w poniedziałek 11 07 2016 r. i tak się stało O godz. 3:50 złożyłem na tym rachunku sześć zleceń – na innym, te same sześć – przeciwstawnie. Mniej więcej wtedy, tj. ok. tej godziny przedstawiciel banku centralnego Japonii poinformował o planach dalszego luzowania polityki pieniężnej w celu osłabienia mocnego jena szkodzącego japońskiemu eksportowi. Skutkiem tej, słownej interwencji jen osłabił się w tym dniu o ok. 1%, a w następnym o kolejne 2 %. To jednak mały pikuś. Takie ruchy nie są szkodliwe, są wręcz pożądane by zarabiać na forexie.
Krytyczny moment nastąpił ok godz. 15-ej 11 07 2016 r. Z sześciu rano otwartych pozycji pozostało trzy (trzy zamknięte z planowym zyskiem). Wtedy na dwóch innych rachunkach otworzyła się możliwość złożenia sześciu zleceń – po trzy przeciwstawne na każdym. Przygotowałem się jak zwykle, tj. porobiłem stosowne notatki, by sprawnie „wklepać” zamierzone zlecenia. I „wklepałem” tyle, że jedną trójkę omyłkowo na rachunku nr 39. W trójce tej były krótkie pozycje na parach GBP/JPY i GBP/USD, które to pozycje i w tym samym kierunku ustawione były już na tym rachunku. Nic się nie stało i nawet nie pomyślałem o tym by pozycje te szybko zamknąć ze startą rzędu 30 – 50 zł. Jednak się stało i przekonałem się o tym w czwartek 14 07 2016 r. Tego dnia rynki oczekiwały na komunikat (10:30) z posiedzenia banku centralnego Anglii. Spodziewano się obniżki stóp procentowych z 0,5 do 0,25 % i zwiększenia QE3 (luzowanie ilościowe). Tymczasem niespodzianka, bank ten owszem i w ten właśnie sposób reaguje na problemy po brytyksowe lecz trzy tygodnie później, tj. 04 08 2016 r.
W dniu 14 07 2016 r. funt spada na „mordę”, do jena traci pond 6 %
W ciągu 4-ch dni jen umocnił się do funta o ok. 9%. Nieco tylko mniejsze umocnienie nastąpiło w stosunku do dolara i euro.
Tego rachunek nr 39 na którym są pomyłkowo zdublowane krótkie pozycje na jenie nie mógł wytrzymać. Następuje automatyczne zamknięcie najbardziej stratnej pozycji – jest to krótka pozycja na parze GBP/JPY – minus 4 640 zł.
Czy można było nie dopuścić do tego ?
Owszem ale tylko w realu poprzez zwiększenie kapitału o jakieś 1 000 zł. Na demo takiej możliwości nie ma.
Co dalej z tym rachunkiem ?
Wyprowadzam go na prostą. Już odrobiłem 1000 zł. Muszę jednak uważać, tj. ograniczyć ilość składanych na nim zleceń do 5-u góra 6-u.
W przyszłym tygodniu opowiem o piramidowaniu, jego skutkach, efektach i zagrożeniach z opcji takiej wynikających. W poniedziałek rozpoczynam je na dwóch parach wykazujących stratę powyżej 1000 zł.

Z poważaniem.

KK

sie 27 2016 mój system
Komentarze: 0

 Jak obiecałem pierwsze sprawozdanie z Forexu.

Przypominam i uściślam.
W czwartek otworzyłem 6-ć rachunków demo z wpłatą po 15-e tyś. zł. na każdym. Pojedyncze zlecenie ma wartość 0,1 lota (mini lot). Na jednym rachunku składam maksymalnie 10 zleceń o łącznej wartości 1-ego lota. Zlecenia wyłącznie na 7-u parach walutowych, tj.: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/USD, USD/JPY i GBP/USD. Zlecenia przeciwstawne, tj. na jednym rachunku kupuje (sell, długa pozycja, kup), a na drugim jednocześnie sprzedaje (buy, krótka pozycja, sprzedaj).
Przyjęta przeze mnie na potrzeby systemu definicja pełnego obrotu to zamkniecie (z zyskiem w wysokości ok. 800 zł.) wszystkich 14-u pozycji (7-em na bój i 7-em na sell).
W czwartek i piątek wykonałem dwa pełne obroty. Z trzeciego pozostało mi (rolowałem) 6-ć otwartych pozycji.
Z zyskiem zamknąłem wiec łącznie 36-ć pozycji na łączną kwotę 2 606 zł. Żadnej jeszcze nie zamknąłem ze stratą.

 

Szczegółowe wyniki:
Rachunek nr 34
Saldo – 15 608 zł.
Saldo operacyjne – 15 219 zł.
Zysk – 219 zł. przy 2-ch otwartych pozycjach o wartości minus 289 zł. brutto (z prowizją i swapem)
Rachunek nr 35
Saldo równe saldu operacyjnemu – 15 418 zł.
Zysk – 418 zł. – wszystkie pozycje zamknięte
Rachunek nr 36
Saldo – 15 324 zł.
Saldo operacyjne – 14 716 zł.
Strata – 284 zł. przy jednej otwartej pozycji o wartości minus 607 zł.
Rachunek nr 37
Saldo – 15 788 zł.
Saldo operacyjne – 15 539 zł.
Zysk – 539 zł. przy 1-ej otwartej pozycji o wartości minus 241 zł.
Rachunek nr 38
Saldo – 15 468 zł.
Saldo operacyjne – 15 028 zł.
Zysk – 28 zł. przy dwóch otwartych pozycjach o wartości minus 440 zł.
Rachunek nr 39
Jeszcze nie aktywny. Pierwsze zlecenia w poniedziałek

Z powyższego wynika (jeżeli nie wynika lub nie wystarczająco jasno wynika to proszę o sugestie co do sposobu prezentowania wyników), że na czysto zarobiłem 920 zł. w dwa dni.
Dzienny „urobek” to 460 zł.,
Gdyby przyjąć, że tak – średnio dziennie będzie przez cały rok, to: 460 zł/dzień x 250 dni roboczych = 115 tyś. zł., tj. 127,8 % od zainwestowanego (90 tyś. zł.) kapitału w sali roku.
Aż takim optymistą jednak nie jestem.
Zakładam, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że uzyskam wynik w wysokości co najmniej 45 tyś. zł., tj. stopę zwrotu na poziomie 50% w skali roku.
Wymyślony przeze mnie (pewnie inni też stosują czy stosowali podobny bowiem jeszcze niedawno zakazane były zlecenia przeciwstawne na jednym rachunku) i tutaj prezentowany system gry na rynku Forex wydaje się banalnie prosty bowiem jego cała „filozofia” sprowadza się w istocie do trafnych decyzji o zamknięciu tak zyskownych jak i stratnych pozycji. Z zyskownymi „pół bidy”. Zamykam je na poziomie 100 zł. + prowizja + swap (oczywiście przy mini locie).
Kiedy jednak zamykać pozycje stratne ?
Tu dopiero zaczyna się problem, stąd przestrzegam przed uznaniem, że macie do czynienia z jakimś kolejnym świętym Gralem. Trzeba mieć sporą wiedzę, doświadczenie, umiejętności, wyczucie i oczywiście dużo szczęścia by trafnie zamykać stratne pozycje. Na tym właśnie można się bardzo łatwo przejechać.
Kolejne sprawozdanie za tydzień.
Pozdrawiam i proszę o komentarze.

sie 27 2016 mój system
Komentarze: 0

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała, iż w 2014 r. Polacy stracili na rynku Forex 360 mln zł. 81% grających traciło zaangażowane środki, 19 % zarabiało. Dotyczy to brokerów w Polsce zarejestrowanych, dlatego też szacuje się, że łączne straty w 2014 r. przekroczyły 0,5 mld zł. W 2015 r., prawie na pewno ze względu na uwolnienie franka, było znacznie gorzej.
Postanowiłem uczyć zainteresowanych gry na Forexie.
W dniu dzisiejszym otworzyłem 6-ć rachunków demonstracyjnych z wpłatą po 15 000 zł. na każdym. Od jutra prezentował będę w tym miejscu raporty (postaram się dzienne, lecz nie rzadziej jak raz na tydzień) z osiąganych na tych rachunkach wyników.
Zainteresowanym podam dane tych rachunków, tak by mogli śledzić je na bieżąco.
Bardziej zainteresowanym podaje kontakt mailowy : kazimierz.kalita@wp.pl i tel.: 792702067